fb nzozjcm
Tomografia komputerowa
Nefrologia dziecięca

 

 

Jaworskie Centrum Medyczne Sp. z o.o. 

Szpital w Jaworze

 

 


 

   Jaworskie Centrum Medyczne Sp. z o.o. w Jaworze (woj. dolnośląskie) to stale rozwijająca się jednostka, oferująca swoim Pacjentom najwyższy standard opieki medycznej w sukcesywnie modernizowanej bazie. Szpital posiada kontrakt z NFZ. Świadczy również odpłatne usługi bez konieczności oczekiwania w kolejkach.

 

W szpitalu działają następujące oddziały:

 Oddział Chirurgiczny

 Oddział Dziecięcy 

 Oddział Wewnętrzny 

 Zakład Opiekuńczo-Leczniczy (oddział pobytu dla seniorów) 

 

  

Diagnostyka: 

 Pracownia RTG 

 Pracownia USG 

 Pracownia endoskopii 

 Pracownia prób wysiłkowych

 Pracownia TK

 

 Poradnie specjalistyczne:

 Poradnia chirurgiczna 

 Poradnia ortopedyczna 

 Poradnia urologiczna

 

AKTUALNOŚCI

 

 

Zarząd Jaworskiego Centrum Medycznego Sp. z o.o. w Jaworze informuje, że w związku z przejściowymi problemami kadrowymi funkcjonowanie oddziału pediatrycznego naszego szpitala zostaje zawieszone z dniem 01.08.2022 r.

 

Najmłodsi mieszkańcy powiatu jaworskiego nie pozostają bez opieki. Najbliższe szpitale, które posiadają oddziały pediatryczne to m.in. Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Legnicy, Regionalny Szpital Specjalistyczny „Latawiec” w Świdnicy oraz Powiatowe Centrum Zdrowia w Kamiennej Górze.

 

Dokładamy wszelkich starań, aby jak najszybciej wznowić działalność oddziału.

 

 

 

Ogłoszenie o brakowaniu (zniszczeniu) dokumentacji medycznej bez możliwości odtworzenia danych osobowych

 

Uprzejmie informujemy, że planowane jest brakowanie dokumentacji medycznej
indywidualnej wewnętrznej pacjentów hospitalizowanych w oddziałach szpitalnych Zakładu
Opieki Zdrowotnej w Jaworze w latach 1995 - 1999. Dokumentacja z 1997 roku dotyczy
dzieci i noworodków.
Osobami uprawnionymi do odbioru oryginału indywidualnej dokumentacji medycznej są:
pacjent, jego przedstawiciel ustawowy, bądź osoba upoważniona przez pacjenta.
Osoby uprawnione zainteresowane odbiorem oryginału indywidualnej dokumentacji
medycznej przeznaczonej do zniszczenia będą mogły odebrać wymieniona dokumentację po
uprzednim złożeniu wniosku w terminie do dnia 22.03.2022 r. w sekretariacie lub w Dziale
Organizacji  i Rozliczeń Jaworskiego Centrum Medycznego Sp. z o.o., ul. Szpitalna 3
w Jaworze od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:00. Formularz wniosku
o wydanie dokumentacji dostępny jest w sekretariacie lub w Dziale Organizacji i Rozliczeń
oraz do pobrania TUTAJ – WNIOSEK.
Po odbiór oryginału dokumentacji medycznej można zgłaszać się najpóźniej do dnia
05.04.2022 roku, od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 14:30,  do Działu
Organizacji i Rozliczeń (telefon: +48 76 870 21 63). Odbiór dokumentacji możliwy jest po
osobistym stawieniu się, okazaniu dokumentu tożsamości potwierdzającego uprawnienie do
odbioru tej dokumentacji oraz potwierdzeniu odbioru.
Po ww. terminie dokumentacja medyczna zgodnie z obowiązującą procedurą zostanie
przeznaczona do brakowania (zniszczenia).
Podstawa prawna: art.29 ust. 2 Ustawy z dnia 6 listopada 2008r. o prawach pacjenta
i Rzeczniku Praw Pacjenta (t.j. Dz. U. z 2012 roku, poz.159 z późn. zm.) oraz § 75
Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 roku w sprawie rodzajów, zakresu
i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania (Dz. U. z 2015 roku, poz.
2069).