Powrót

ZAMÓWIENIA

Zapytanie ofertowe nr 1/2021

Zapraszamy do składania ofert w postępowaniu o udzieleniu zamówienia pn.Termomodernizacja budynku szpitala Jaworskiego Centrum Medycznego w Jaworze – zadanie 1” w ramach projektu p.n.: „Poprawa efektywności energetycznej budynku szpitala pod nazwą "Jaworskie Centrum Medyczne" w Jaworze wraz z budową instalacji odnawialnych źródeł energii” dofinansowanego ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach programu priorytetowego Budownictwo energooszczędne. Część 1) Zmniejszenie zużycia energii w budownictwie.

Dokumenty do pobrania:


1) Zapytanie ofertowe
2) Załącznik nr 1 do Zapytania - Formularz oferty_termomodernizacja JCM
3) Załącznik nr 2 do zapytania - kosztorys slepy
4) Załącznik nr 3 do Zapytania - Wykaz robót_termomodernizacja JCM
5) Załącznik nr 4 do Zapytania - Wzór umowy_termomodernizacja JCM
6) Załącznik nr 5 do Zapytania - OPZ_termomodernizacja JCM
7) Załącznik nr 6 do Zapytania - PB
8) Załącznik nr 7 do Zapytania -  STWIORB
9) Załącznik nr 8 do Zapytania - przedmiar

 

Dodatkowe materiały do pobrania:

1) Skan mapy do celów projektowych

 

 

Pytania od oferentów do Zapytania Nr 1/2021

Poniżej prezentowane są pytania składane przez oferentów. Pod pytaniami prezentowane będą odpowiedzi do każdego pytania.

 

Pytania Nr 1 z dnia 26.07.2021 r.

 1. Jaką metodą ma być ocieplony stropodach łącznika i strop nad salą operacyjną.
 2. Jaka ma być grubość granulatu z wełny, w przedmiarze jest grubość 40 cm, w załączniku nr 5 jest grubość 30 cm.
 3. Dokładniejsze sprecyzowanie zakresu robót izolacji termicznej ścian w gruncie (ściana od wjazdu dla karetek pogotowia, schody wyjściowe na teren przyszpitalny, taras nad budynkiem przy wejściu do szpitala od strony ambulatorium, czy istniejące ściany oporowe równolegle do budynku będą burzone i odbudowane, wejście do szpitala od strony bramy wjazdowej do szpitala, ściany równoległe do łącznika między szpitalem i ambulatorium).
 4. Gdzie są usytuowane studzienki burzowe do odprowadzania wody z  projektowanego drenażu liniowego.
 5. Z jakiego materiału ma być wykonana opaska wokół budynku
 6. Jaki zakres robót do wykonania przy ścianach wewnętrznych po wymianie okien (czy mają być wykonane: gruntowanie ścian, gładzie, malowanie, obróbka ościeży, demontaż i montaż parapetów wewnętrznych, jakie parapety, czy inne rozwiązanie).
 7. Czy okna mają posiadać nawiewniki, jeśli tak to jakich parametrach.
 8. Jaka jest zalecana technologia montaż okien.
 9. Drzwi zewnętrzne z PCV jakie mają mieć wyposażenie: klamka, pochwyt czy samozamykacz.
 10. Jaki parametr cieplny mają mieć okna.
 11. Ile i które mają być wymienione drzwi zewnętrzne.

 

Pytania Nr 2 z dnia 27.07.2021 r.

 1. Czy Zamawiający jest w posiadaniu dokumentacji – Inwentaryzacji budynków A, C, B-łącznik  z obmiarami, jeżeli tak to proszę o uzupełnienie brakującej dokumentacji.
 2. Proszę o udostępnienie zestawienia stolarki okiennej i drzwiowej przewidzianej do wymiany. Brak w załączonych dokumentach.
 3. Przy budynkach A, B, C istnieją studzienki doświetlające, większość z nich nie doświetlają stolarki okiennej ponieważ istniejąca stolarka jest powyżej gruntu. Proszę o informację co należy z nimi zrobić. Jeżeli są do likwidacji to w której pozycji kosztorysowej ująć ich rozbiórkę.
 4. Czy do docieplenia stropodachów Wykonawca może przyjąć EKOFIBER. Które z budynków mają być ocieplone wdmuchiwanym granulatem, które styropianem od spodu stropu a które styropapą.
 5. W zakresie robót mowa jest o wykonaniu wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej (tynk mineralny lub akrylowy) i malowaniu elewacji farbą silikatową. Czy Zamawiający dopuści zastosowanie na elewacji wyprawę cienkowarstwową z tynku silikonowego (baranek).
 6. W strefie cokołowej przewidziano wykonanie wyprawy cienkowarstwowej (tynk mineralny lub akrylowy) czy Zamawiający dopuści wykonanie wyprawy ścian tynkiem mozaikowym (kamyczek) zamiast wyprawy cienkowarstwowej.
 7. Jakim materiałem należy wykonać ściany wejścia głównego do budynku A (przy podjeździe), wyprawą cienkowarstwową czy tynkiem mozaikowym. Proponujemy tynk mozaikowy, który jest bardziej odporny na uszkodzenia.
 8. Przy studzienkach doświetlających przy których stolarka okienna jest poniżej gruntu po wykonaniu ocieplenia należy zmniejszyć kraty przykrywające te studzienki. Czy Zamawiający wyraża zgodę na wykonanie tych prac, które nie są ujęte w załączonych przedmiarach robót.
 9. Na udostępnionych elewacjach pokazane są bonie czy tylko ich imitacja. Proszę o zajęcie stanowiska w tej sprawie.
 10. Przy budynkach A, B, C oraz nad biurem PRO MORTE nad wejściami są daszki. Proszę o informację jakie prace należy wykonać na tych daszkach. Brak w przedmiarach robót.
 11. Przy budynku C od strony budynku A jest opaska betonowa z wyżłobionym korytem ze spadem do studzienek. Według pkt. 4 zakresu robót jest wykonanie drenażu jednorurowego. Czy istniejącą opaskę betonową należy skuć i resztę prac wykonać zgodnie z pkt. 4 i 5 zakresu robót czy Zamawiający ma inne rozwiązanie.
 12. Przy budynku C jest taras nad wentylatorownią. Posadzka tarasu jest bardzo spękana a ściany tarasu ponad gruntem z cegły kratówki są bardzo zniszczone (zlasowana cegła). Czy Zamawiający będzie wymagał aby Wykonawca w ramach tego zadania wykonał remont kapitalny tego tarasu wraz z wymianą balustrady tarasu. W załączonej dokumentacji i przedmiarach robót brak jest jakiejkolwiek informacji dotyczącej tarasu.
 13. Przy budynku C przy wejściu do biura PRO MORTE są schody z podestem. Posadzka schodów i podestu jest zniszczona a ściany są spękane i są duże ubytki zlasowanej cegły. Czy Zamawiający będzie wymagał aby Wykonawca w ramach tego zadania wykonał remont kapitalny tych schodów wraz z wymianą balustrady.
 14. W pkt. 14 zakresu robót mowa jest o malowaniu ścian wewnętrznych w których będą wymieniane okna. Czy Zamawiający będzie wymagał od Wykonawcy wykonanie gładzi w tych pomieszczeniach i czy całe pomieszczenia będą do malowania czy tylko ściana z oknem. Brak tego zakresu robót w załączonym przedmiarze robót.
 15. W pkt 9 zakresu robót mowa jest o wykonaniu nowych obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych z blachy tytan-cynk. Cz Zamawiający wyrazi zgodę na wykonanie parapetów z blachy powlekanej, pasa nadrynnowego z blachy ocynkowanej a pas podrynnowy, rynny i rury spustowe z blachy tytan-cynk.

 

 

Facebook
Facebook
Aktualności Programy medyczne