Powrót

PROJEKTY UE

 

 

Projekt „Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu spowodowanemu przez COVID-19 – 2”, którego celem jest niwelowanie  skutków choroby zakaźnej COVID-19 wywołanej wirusem SARS-CoV-2, jest realizowany we współpracy z Dolnośląskim Ośrodkiem Polityki Społecznej, rzez 9 podmiotów leczniczych:

  • Jaworskie Centrum Medyczne Sp. z o.o. w Jaworze
  • Powiatowe Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Kowarach
  • Regionalne Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w  Lubinie
  • Szpital Mikulicz Sp. z o.o. w Świebodzicach
  • Izerskie Centrum Pulmonologii i Chemioterapii "IZER - MED" Sp. z o.o. „MIEDZIOWE CENTRUM ZDROWIA” S.A. w Lubinie
  • Centrum Medyczne Karpacz S.A.
  • EMC Instytut Medyczny S.A.- Szpital Św. Antoniego w Ząbkowicach Śląskich
  • Dolnośląskie Centrum Chorób Serca im. Profesora Zbigniewa Religi – MEDINET Sp. z o.o.

Projekt jest odpowiedzią na potrzebę zapewnienia jak najszybszej i kompleksowej pomocy osobom, które znalazły się w najtrudniejszej sytuacji w związku z wystąpieniem Covid-19 na terenie Dolnego Śląska. W jego efekcie partnerskie szpitale zostaną wyposażone w sprzęt i materiały niezbędnego do waliki z COVID-19.

Zakończenie realizacji projektu nastąpi 31 grudnia 2022 r.

Projekt „Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu spowodowanemu przez Covid-19 – 2”, realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020, o wartości 6 579 863,22 zł jest dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (5 592 883,73 zł) oraz z Budżetu Państwa.

 

 

 

PROJEKT „Poprawa jakości i dostępności udzielanych świadczeń zdrowotnych w Jaworskim Centrum Medycznym” 

 

Uprzejmie informujemy, iż Jaworskie Centrum Medyczne sp. z o.o. realizuje projekt pn. „Poprawa jakości i dostępności udzielanych świadczeń zdrowotnych w Jaworskim Centrum Medycznym” w ramach Działania 6.2  Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020.

Okres realizacji Projektu: 05.07.2016 – 31.12.2017

Wartość ogółem Projektu: 702 577,43 PLN

Wkład Funduszy Europejskich: 596 842,66 PLN

Celem głównym projektu jest zakup wysokiej jakości sprzętu medycznego tj. 2 stołów zabiegowych, 2 lamp zabiegowych, diatermii chirurgicznej, aparatu do krioterapii, 2 pił oscylacyjnych, autoklaw niskotemperaturowy, gastroskopu wideo, kolonoskopu wideo, rektoskopu, pistoletu do biopsji, uretrocystoskopu giętkiego, aparatu do EKG, aparatu do USG (Doopler) z trzema głowicami. Sprzęt będzie używany w poradniach specjalistycznych i w warunkach ambulatoryjnych u pacjentów niewymagających hospitalizacji (nie będzie używany na potrzeby udzielania świadczeń szpitalnych).

Realizacja projektu zapewni pacjentom znaczącą poprawę w zaspokojeniu potrzeb zdrowotnych w zakresie podstawowej oraz ambulatoryjnej opieki zdrowotnej poprzez realizację kompleksowej, planowanej, ciągłej i zintegrowanej opieki oraz wykorzystania środków przeznaczonych na świadczenia zdrowotne. Nastąpi przeniesienie akcentów z usług wymagających hospitalizacji (hospitalizacji „jednego dnia”) na rzecz Ambulatoryjnej Opieki Specjalistycznej. Sprzęt medyczny o wysokich parametrach jakościowych umożliwi rozszerzenie oferty badań diagnostycznych i zabiegowych, co w efekcie pozwoli na wykonywanie dokładniejszych badań i mniej inwazyjnych zabiegów w krótszym czasie. Wspólne działanie JCM sp. z o.o. w porozumieniu ze współpracującymi podmiotami leczniczymi pozwoli na pokierowanie pacjenta na odpowiednią ścieżkę leczenia oraz opieki.

W wyniku realizacji projektu zostaną zrealizowane wskaźniki projektu:

1. Liczba wspartych podmiotów leczniczych – 1 szt.

2. Nakłady inwestycyjne na zakup aparatury medycznej – 668 490,43 zł

3. Ludność objęta ulepszonymi usługami zdrowotnymi – 1 031 osób

 

Facebook
Facebook
Aktualności Programy medyczne