Powrót

Zakład Opieki Długoterminowej

 

Kontakt: (076) 870 21 70, adres e-mail: zod@nzozjcm.pl

Kadra medyczna:

lek. Joanna Madejczyk - Białowąs - Kierownik Oddziału                   

Wiesława Czochara - Pielęgniarka Oddziałowa

dodatkowe informacje: liczba łóżek: 26

 


PRAKTYCZNE INFORMACJE O OODZIALE

Nasz najnowszy, świeżo oddany do użytku oddział. Świadczy usługi dla pacjentów wymagających całodobowej opieki leczniczo - pielęgnacyjnej.

Wieloletnie doświadczenie:

 • w prowadzeniu opieki nad pacjentami przewlekle chorymi i niepełnosprawnymi wymagającymi leczenia dojelitowego
 • całodobowa opieka doświadczonych pracowników medycznych
 • dostęp do specjalistycznych:
  • konsultacji lekarskich
  • badań diagnostycznych
  • a w razie konieczności hospitalizacji w szpitalu JCM

Dodatkowe informacje: liczba łóżek: 16

Pobyty komercyjne bez konieczności oczekiwania – pobyty czasowe

_________________
*) wymagana dokumentacja medyczna dotycząca stanu zdrowia Pacjenta(ostatnie wypisy ze szpitala, wyniki badań, lista leków przepisanych przez lekarza itp.)

 

ŚWIADCZENIA MEDYCZNE

 • kompleksowa opieka lekarska
 • kontynuacja leczenia farmakologicznego z dostępem do b. diagnostycznych
 • całodobowa opieka pielęgniarska w tym:
 • profilaktyka przeciwodleżynowa, pielęgnacja gastrostomii i jejunostomii
 • indywidualny program rehabilitacji dla leżącego Pacjenta
 • terapia zajęciowa
 • leczenie żywieniowe:
  • dieta opracowana przez doświadczonego w tym zakresie dietetyka oraz żywienie enteralne preparatami przygotowanymi zgodnie z zapotrzebowaniem energetycznym i zaleceniami lekarskimi

 

REHABILITACJA

Kinezyterapia

 • Ćwiczenia bierne, czynno - bierne
 • Ćwiczenia ogólnousprawniające
 • Terapia manualna
 • Pionizacja przyłóżkowa
 • Nauka chodzenia
   

Fizykoterapia

 • Jonoforeza
 • Galwanizacja
 • Prądy diadynamiczne
 • Prądy interferencyjne
 • Elektrostymulacja przeciwbólowa TENS  
 • Elektrostymulacja mięśni porażonych wiotko
 • Ultradźwięki  
 • Laser biostymulacyjny
 • Naświetlanie promieniami IR-SOLLUX
   

Masaże

 • Leczniczy-suchy całkowity i częściowy
 • Masaż limfatyczny manualny
   

 

WYPOSAŻENIE

 • łóżka sterowane elektrycznie z barierkami bocznymi
 • materace zmiennociśnieniowe przeciwodleżynowe - (dostosowujące ciśnienie do masy ciała Pacjenta i stopnia odleżyn
 • zintegrowane systemy do higieny osobistej

 

DOKUMENTY DO POBRANIA

Cennik Zakładu Opieki Długoterminowej - 

Dokumenty potrzebne do przyjęcia do ZOD-

Informacje dla Pacjenta przed przyjęciem na Oddział -

 


 

 Ankieta dla pacjenta

Ty lub ktoś z Twoich bliskich był w ostatnim czasie Pacjentem naszej Poradni?

Chętnie wysłuchamy Twojej opinii! Zapraszamy do wypełnienia anonimowej ankiety.

 

 

 

 

Facebook
Facebook
Aktualności Programy medyczne