Powrót

Pracownia Prób Wysiłkowych

 

Pracownia Prób Wysiłkowych wykonuje testy wysiłkowe.

Badania wykonywane są w ramach poradni kardiologicznej, hospitalizacji oraz prywatnie.

Kontakt  / rejestracja: 76 870 30 14 lub 15

 

Na czym polega badanie?

Test wysiłkowy oparty jest na prostej zależności zmieniającego się zapisu elektrokardiograficznego od wzrastającego wysiłku fizycznego w warunkach prawidłowych i stanach chorobowych. Wysiłek fizyczny zwiększa zapotrzebowanie mięśnia sercowego na tlen. U osób zdrowych pokrywa je zwiększony przepływ krwi przez naczynia wieńcowe. U chorych z niewydolnością wieńcową istnieje pewien krytyczny poziom obciążenia wysiłkiem, powyżej którego dalsze zapotrzebowanie na tlen nie może być pokryte, a w zapisie EKG pojawiają się cechy niedokrwienia mięśnia sercowego.

 

Jak przygotować się do badania?

Badany powinien być poddany wstępnej ocenie kardiologicznej przez wykonującego próbę wysiłkową lekarza. Należy przedstawić aktualny wynik EKG przed próbą wysiłkową.

Bezpośrednio przed próbą wysiłkową badany nie powinien palić papierosów, spożywać posiłków, pić mocnej kawy czy herbaty. Dotychczas przyjmowane leki należy przyjąć lub odstawić zgodnie z zaleceniami lekarza kierującego na badanie.

Na podstawie: www.zdrowie.med.pl

Facebook
Facebook
Aktualności Programy medyczne