POLITYKA JAKOŚCI

 

Jaworskie Centrum Medyczne Sp. z o.o. 

Jesteśmy po to, by Was leczyć !


 

Misja szpitala:

Misją Szpitala jest zapewnienie poczucia bezpieczeństwa zdrowia psychicznego i fizycznego mieszkańcom powiatu jaworskiego oraz wszystkim innym osobom przebywającym na obszarze działania Szpitala, z wykorzystaniem najnowocześniejszych metod profilaktyki i  promocji zdrowia oraz leczenia poprzez:

 

zapewnienie pacjentom wysokiej jakości usług medycznych

diagnostykę, leczenie i pielęgnowanie pacjentów zgodnie z aktualną wiedzą i standardami diagnostyki

zapewnienie przyjaznej, miłej atmosfery, sprzyjającej szybkiemu powrotowi do zdrowia

tworzenie lepszych warunków pobytu pacjentów

monitorowanie poziomu satysfakcji pacjentów

stałe podnoszenie kwalifikacji i umiejętności pracowników

  


Cele szpitala:

Do podstawowych celów Jaworskiego Centrum Medycznego należy:


zapewnienie wysokiego poziomu jakości świadczeń w zakresie stacjonarnej i spec. ambulatoryjnej opieki zdrowotnej
udzielanie pomocy doraźnej w razie wypadku, urazu i zagrożenia życia

 

Realizując wyżej wymienione cele, Szpital wykonuje zadania służące zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia.

Dla skutecznej realizacji celów ogólnych funkcjonowania Szpitala, wdrażamy i będziemy stale doskonalić system zarządzania

jakością, zgodny z wymaganiami międzynarodowej normy  PN-EN ISO 9001:2009. W ramach tego systemu opracowujem

standardy, procedury i instrukcje wykonywania zadań, określamy szczegółowo mierzalne cele, monitorujemy stosowanie zasad.

 

Wszystkich Pracowników czynię współodpowiedzialnymi za realizację Polityki Jakości w zakresie ich stanowisk pracy, jak również

zobowiązuję do aktywnego włączenia się do prac nad wdrożeniem, utrzymaniem i doskonaleniem Systemu Zarządzania Jakością.

Zarząd JCM

 

  Historia Firmy - czytaj więcej  

Facebook
Facebook
Aktualności Programy medyczne Ksiega gości